Projekter / Social omsorg

Social omsorg

Hjælpesagens besøgsvener

Hjælpesagen har mange ældre medborgere, son nu har fået en besøgsven. Lolland Kommune har et stort behov for nye besøgsvenner da vi har erfaring for at der sidder utrolig mange ældre mennesker der ønsker at få en besøgsven, Hjælpesagen har venteliste, som vi hele tiden arbejder på at forbedre

Hjælpesagen gårtur og motionsvenner

Formålet med gåtur og motionsvenner, er at styrke deltagernes fysiske funktionsevne, så de f.eks. kan forblive selvhjulpne

Individuelle samtaler

Hjælpesagen tilbyder ene - samtale til de bruger der måtte ønske og have behov for lige netop den form for støtte.

De frivillige arbejder under tavshedspligt, og hvis den enkelte bruger måtte ønske det, så er der mulighed for at være fuldstændig anonym.

Hver samtale varer ca. 1 time.

Under samtalen, vil den frivillige efter bedste evne forsøge, at spørge ind til brugerens situation og forholde sig aktivt lyttende.

Ideen med samtalerne er, at brugeren får stillet et nærværende medmenneske til sin rådighed, som han/hun kan "læsse af" hos og sparre med.

Og gang på gang, oplever vi, hvor givende det kan være befriende for den enkelte, at få lov til at sige tingene højt til et fremmed menneske uden at blive dømt.

Både små, som store problemstillinger, vil der blive taget hånd om, af nogle meget kompetente og ressourcestærke frivillige.

Der bliver ikke ført journaler eller protokoller. Dog bliver antallet af samtalerne bogført

Hjælpesagen | CVR: 33 52 09 05 | Jernbanegade 1, 4900 Nakskov - Danmark | Tlf.: 30591525 | bax@jubii.dk