Projekter / Fællesskaber
Hos de fleste mennesker eksisterer der en dybtliggende længsel efter forpligtende fællesskaber. Et sted som holder en fast. En sammenhæng hvor man står til regnskab overfor andre end sig selv. En opgave, hvor man løfter i flok.

Denne længsel efter fællesskab eksisterer også i det moderne samfund, hvor opmærksomheden ellers i høj grad er vendt mod individualiteten: Den enkeltes præstationer, karakterer, karriere, udseende osv.

Vi lever i et konkurrencesamfund: Alle mod alle. Det er gået hårdt ud over de gamle fællesskaber, i familien, i byen, i foreningen. Det kan være vanskeligt at bygge noget nyt op, fordi ethvert fællesskab strider mod den grundlæggende konkurrenceimpuls. Man bliver kun i fællesskabet så længe det udfordrer, tilfredsstiller ambitioner eller er underholdende nok.

Vi håber, at dagen i sig selv vil skabe et fællesskab, der rækker ud over dagen og den enkeltes interesse og åbner ud mod en fælles fremtid, som skal være vores ansvar.
Hjælpesagen | CVR: 33 52 09 05 | Jernbanegade 1, 4900 Nakskov - Danmark | Tlf.: 30591525 | bax@jubii.dk