Socialfællesskab / Årets frivillige 2013

2013

Marie-louise-friderichsen                   Per Larsen
             
 
Af Fritidsnyt | den 12.12.2013 Frivilligcentret i Maribo holdt Dialogdag og kårede årets frivillige ‘Vi havde en dejlig eftermiddag og aften. Der var ca. 60 personer, der deltog. Fokus i år var særligt at give hver forening plads til at fortælle lidt om sig selv og til at snakke om organisering af de frivillige,’ fortæller Anne-Sofie Sevel fra Frivilligcenter Lolland. Formand for social- og psykiatriudvalget Marie Louise Friderichsen bød velkommen, og årets frivilligpris gik til Per Larsen fra Hjælpesagen for hans store engagement. Han er en af drivkræfterne bag Hjælpesagen og er bl.a. frivillig på Frivilligcentrets sekretariat i Nakskov. Der var kommet to indstillinger af Per, og Marie Louise læste dem begge op. Om Per Larsen ‘Indstilling af Per Larsen, Hjælpesagen, Nakskov til årets frivilligpris: En frivillig ildsjæl ud over det sædvanlige. Han har i mange år udført et stort stykke frivilligt arbejde. Han startede i Kontakten i Nakskov, og da den ophørte var han igangsætter af Hjælpesagen i Nakskov, der har videreført og udviklet flere af de frivillige tilbud såsom
Telefonkæde for folk der er enlige og måske føler sig lidt utrygge Besøgsvenner. Gåtur-venner. Bisidderordning.indkøbsordning, enesamtaler. Ledsager til fx. læge,tandlæge, frisøren,og lignende. Årlig Skovtur og julefrokost,filmeftermiddage, hyggestue, fællesspisning
Hjælpesagen | CVR: 33 52 09 05 | Jernbanegade 1, 4900 Nakskov - Danmark | Tlf.: 30591525 | bax@jubii.dk